Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Horné Vestenice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 101/2022 – Obec Horné Vestenice

20,00 €

13.10.2022

Začiatok účinnosti 30.12.2018

Koniec účinnosti 30.12.2028

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Stanislav Goruška

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 02/2022 – Obec Horné Vestenice

40,00 €

13.10.2022

Začiatok účinnosti 20.2.2019

Koniec účinnosti 20.2.2029

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Stanislav Goruška

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 227/2022 – Obec Horné Vestenice

40,00 €

12.10.2022

Začiatok účinnosti 8.8.2018

Koniec účinnosti 8.8.2028

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Alojz Magdin

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 228/2022 – Obec Horné Vestenice

40,00 €

12.10.2022

Začiatok účinnosti 8.8.2018

Koniec účinnosti 8.8.2028

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Alojz Magdin

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horné Vestenice

ID: 316/2022 – Obec Horné Vestenice

20,00 €

12.10.2022

Začiatok účinnosti 1.5.2021

Koniec účinnosti 1.5.2031

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH 20,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Terézia Rybanská

Dodávateľ Obec Horné Vestenice

Dodávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Dodávateľ - IČO 00 318 116

Prílohy

Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru

ID: 23082022 – Qualited s.r.o.

12.10.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 23.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Qualited s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vajanského 25/3158, 924 01 Galanta

Dodávateľ - IČO 36638528

Prílohy

Zmluva o úschove

ID: HNM-ZÚ-3/2022 – Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

12.10.2022

Začiatok účinnosti 1.11.2022

Koniec účinnosti 31.10.2024

Dátum podpísania 12.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

Dodávateľ - Sídlo Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 34059130

Prílohy

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ID: 31082022 – Potraviny SLOVAKIA HV s.r.o.

4.10.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Potraviny SLOVAKIA HV s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo SNP 10/83, 956 41 Uhrovec

Dodávateľ - IČO 53372344

Prílohy

Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach

ID: 01092022 – COOP Jednota Prievidza

23.8.2022

Začiatok účinnosti 1.9.2022

Koniec účinnosti 31.8.2023

Dátum podpísania 22.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo

Dodávateľ - Sídlo A.Hlinku I. 437, 971 68 Prievidza

Dodávateľ - IČO 00169005

Prílohy

Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000339-00

ID: Z-B-2022-000339-00 – Stredoslovenská energetika

8 467,20 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 8 467,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000341-00

ID: Z-B-2022-000341-00 – Stredoslovenská energetika

8 467,20 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 8 467,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy

Zmluva o dielo č. Z-B-2022-000340-00

ID: Z-B-2022-000340-00 – Stredoslovenská energetika

8 467,20 €

3.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.8.2022

Suma s DPH 8 467,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Horné Vestenice

Objednávateľ - Sídlo Horné Vestenice č. 257, 972 22 Nitrica

Objednávateľ - IČO 00 318 116

Dodávateľ Stredoslovenská energetika, a. s.

Dodávateľ - Sídlo Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina

Dodávateľ - IČO 51865467

Prílohy