Kontakt

Obecný úrad
Horné Vestenice č. 257
972 22 pošta Nitrica

Obecný úrad – úradné hodiny:   

Pondelok7:30 – 15:30
Utorok7:30 – 15:30
Streda7:30 – 17:00
Štvrtok7:30 – 15:30
Piatok7:30 – 13:30

Telefón: 046/549 73 70

E-mail: obec@hornevestenice.sk

Bankové spojenie: VÚB Prievidza
Číslo účtu: 15025-382/0200

IBAN: SK41 0200 0000 0000 1502 5382

IČO: 00 318 116