Obec

Ako vybavíte

Farský úrad

Fotogaléria

Informácie starostu obce

Kronika obce

Materská škola

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Súčasnosť

Voľby

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 11. novembra 2019.