Farský úrad

Kontaktné údaje:
Rímskokatolícky farský úrad
Horné Vestenice 236
972 22 pošta Nitrica

tel. č. 046/549 71 93

Kňazi:
Mgr. Alojz Potočiar – dekan
Mgr. Róbert Holečka – kaplán

Zverejnené 28. marca 2020.
Upravené 6. augusta 2021.