Farský úrad

Kontaktné údaje:
Rímskokatolícky farský úrad
Horné Vestenice 236
972 22 pošta Nitrica

tel. č. 046/549 7193

Kňazi:
Mgr. Alojz Potočiar – farár
Mgr. Lukáš Ložek – kaplán

Zverejnené 28. marca 2020.
Upravené 29. marca 2020.