Informácie starostu obce

Súhrnná správa o činnosti obecného úradu ku dňu 28.05.2022

Novoročný príhovor starostu obce 2020

Vianočný príhovor starostu obce 2020

Vianočný príhovor starostu obce 2019

Zverejnené 23. septembra 2021.
Upravené 1. júna 2022.