Informácie starostu obce

Novoročný príhovor starostu obce 2020

Vianočný príhovor starostu obce 2020

Vianočný príhovor starostu obce 2019

Zverejnené 23. septembra 2021.
Upravené 27. septembra 2021.