Materská škola

Bc. Katarína Hanzenová – zastupujúca riaditeľka Materskej školy v Horných Vesteniciach
Mgr. Magdaléna Baková – učiteľka MŠ

Základné informácie o zápise do MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Dotazník pre rodičov

Informácie k zápisu detí do MŠ

Zverejnené 28. marca 2020.
Upravené 12. novembra 2020.