Materská škola

Bc. Katarína Hanzenová – zastupujúca riaditeľka Materskej školy v Horných Vesteniciach
Mgr. Magdaléna Baková – učiteľka MŠ

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Dotazník pre rodičov

Zverejnené 28. marca 2020.
Upravené 25. februára 2021.