Obecný úrad

Starosta obce: Ing. Pavol Foltán

Zamestnanci obce:

  • Milena Šúňová – účtovníctvo, ekonomická agenda, personálna a mzdová agenda, evidencia obyvateľstva
  • Ing. Milada Kováčová – správa daní a poplatkov, správa registratúry
  • Táňa Beňačková – upratovačka
  • Ing. Daniela Dobrotková – správa obecnej knižnice
  • Marta Anovčínová – kronikárka obce, správa domu smútku
  • Irena Humajová – správa kultúrneho domu

Kontaktné údaje:

Obec Horné Vestenice

Obecný úrad

Horné Vestenice 257

97222

telefónne číslo: 046/549 73 70

email: obec@hornevestenice.sk

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 – 15:30
Utorok 7:30 – 15:30
Streda 7:30 – 17:00
Štvrtok 7:30 – 15:30
Piatok 7:30 – 13:30