Preskočiť na obsah

Atrakcie obce

Medvedia jaskyňa

Ide o korozívno-erozívny typ jaskyne vyvinutej na medzivrstvovej špáre, ktorá je zanesená naplavenou zeminou a kameňmi. Vyťaženú zeminu bola vynosená von a pred jaskyňou z hliny a kameňov sú vytvorené terasy. Pri prehlbovaní jaskyne boli nájdené čeľuste a zuby z medveďa, (čo inšpirovalo pri voľbe názvu jaskyne) a zasintrovaná ružica parohu neidentifikovaného zvieraťa. V súčasnosti je jaskyňa evidovaná a jej prieskumníci sú členmi speleologickej spoločnosti. Sponzori im pomáhajú zaobstarať náradie a oni bezplatne takmer každý víkend tvrdo pracujú.
Vstup do jaskyne je možný len na vlastné nebezpečenstvo v sprievode niektorého z jaskyniarov. Vstup do jaskyne o rozmere 170 x 180 cm je chránený vrátami. Cez úzku puklinu sa dostaneme do „Siene“. Je to väčší priestor so skromnou výzdobou guličkového charakteru s prevahou bielosivého zafarbenia. Po schodíkoch z dreva a železa sa dá zostúpiť až na dno Siene, ktoré tvoria hlinito skalnaté sedimenty. Sieň je vysoká asi 10 m. Priestory jaskyne sú bohaté na snehobielu až žltohnedú výzdobu, so sintrovými nátermi a záclonkami, s rôznymi druhmi kvapľov a hráškovou výzdobou.