Preskočiť na obsah

Atrakcie okolia

Uhrovský hrad

Zrúcaniny hradu sa vypínajú vo výške 591 m.n.m., na bočnom hrebeni Nitrických vrchov, neďaleko obce Uhrovské Podhradie.
Neskororománsky hrad vznikol pravdepodobne medzi rokmi 1251 až 1293. Možno predpokladať, že na stavebnom vývoji hradu sa podieľal Matúš Čák, ktorý ho roku 1295 prevzal od Petra, syna Bašu. V roku 1389 daroval hrad a rozľahlé majetky cisár Žigmund Stiborovi zo Stiboríc, najbohatšiemu magnátovi západného Slovenska, ktorý hrad rozšíril. V 15.a 16. storočí sa viedli o hrad majetkoprávne spory a často menil majiteľov.
Vďaka odľahlosti hradu od komunikácií a tým aj od stredovekých ťažení a nepokojov sa zachovala kompaktná ruina s peknými ukážkami vzájomného prerastania jednotlivých slohových období. Zo stavieb vyniká románska kaplnka s apsidou a masívnou zemepanskou tribúnou a renesančný palác.
Z interiéru hradu dominuje na fotografiách interiér kaplnky, ide o jednu z najzachovalejších románskych hradných kaplniek v Uhorsku.
V súčasnosti hrad udržuje Nadácia na ochranu kultúrneho dedičstva. Na hrade sa konajú nutné práce, ktoré zabránia ďalšej deštrukcii hradu.

Bojnický zámok

Je národnou kultúrnou pamiatkou a zároveň sídlom múzea. Patrí medzi najkrajšie pamiatkové objekty na Slovensku. Bojnický zámok je jedným z najstarších a najvýznamnejších slovenských hradov. Stojí na travertínovej kope nad mestom Bojnice. Prvá písomná zmienka o existencii hradu je z roku 1113 v listine zoborského opátstva.
Pôvodne bol hrad drevený a vyvinul sa zo staršieho hradiska. Postupne v priebehu 13.storočia bol budovaný z kameňa. Obvodové múry hradu priliehali k nerovnostiam skalnatého terénu a tvorili nepravidelný pôdorys so širokým opevnením.
Koncom 13. Storočia sa Bojníc zmocnil uhorský veľmož Matúš Čák Trenčiansky a hrad mu patril do roku 1321. Po Matúšovi Čákovi sa v Bojniciach v 14. a 15. storočí vystriedali ako majitelia nasledujúce šľachtické rody – Gilethovci, Leustachovci, Noffryovci. Výsledkom vtedajších stavebných aktivít je dodnes zachovaný pôdorys v tvare pretiahnutého oválu strednej obytnej časti hradu postavenej okolo malého nádvoria so studňou.

Hornonitriansky banský skanzem

Nachádza sa v blízkosti Bojníc. Pre návštevníkov je pripravené fáranie do hnedouhoľnej bane. Prehliadka trvá 3 hodiny a v programe je zahrnutá doprava originálnym banským vláčikom do podzemia, 566 metrov dlhá pešia prehliadka, odborný výklad.