Hlavný kontrolór obce

Margita Rybanská, hlavná kontrolórka obce

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Zverejnené 23. septembra 2021.
Upravené 25. januára 2022.