Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce

Ing. Pavol Foltán

Zástupca starostu

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Jana Anovčínová (poslankyňa od 25.01.2021)

Ing. Andrej Foltán

Ing. Juraj Kováčik, poslanec do 13.12.2021

Jozef Martiška, poslanec do 14.12.2021

Ivan Paldauf, poslanec do 15.12.2021

Ing. Martin Pediač, poslanec do 15.12.2021

Tibor Šúň, poslanec do 17.12.2021

Ing. Vojtech Šúň, poslanec do 15.12.2020

Hlavný kontrolór obce

Margita Rybanská

Komisie OZ

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

Jana Anovčínová, člen

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

Ing. Andrej Foltán, člen

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 7. januára 2022.