Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce

Ing. Pavol Foltán

Zástupca starostu

Jozef Martiška

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Jana Anovčínová (poslankyňa od 25.01.2021)

Ing. Andrej Foltán

Ing. Juraj Kováčik

Jozef Martiška

Ivan Paldauf

Ing. Martin Pediač

Tibor Šúň

Ing. Vojtech Šúň, poslanec do 15.12.2020

Hlavný kontrolór obce

Margita Rybanská

Komisie OZ

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

Jozef Martiška, predseda

Jana Anovčínová, člen

Tibor Šúň, člen

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

Ing. Martin Pediač, predseda

Ing. Juraj Kováčik, člen

Ivan Paldauf, člen

Ing. Andrej Foltán, člen

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 25. februára 2021.