Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce

Ing. Pavol Foltán

Zástupca starostu

Marta Anovčínová

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Jana Anovčínová (poslankyňa od 25.01.2021)

Marta Anovčínová (poslankyňa od 23.01.2022)

Ing. Andrej Foltán

Silvia Štrbová (poslankyňa od 23.01.2022)

________________________________________________________________

Ing. Juraj Kováčik, poslanec do 13.12.2021

Jozef Martiška, poslanec do 14.12.2021

Ivan Paldauf, poslanec do 15.12.2021

Ing. Martin Pediač, poslanec do 15.12.2021

Tibor Šúň, poslanec do 17.12.2021

Ing. Vojtech Šúň, poslanec do 15.12.2020

Hlavný kontrolór obce

Margita Rybanská

Komisie OZ

Komisia ochrany verejného poriadku, životného prostredia a výstavby pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

Marta Anovčínová, predseda

Jana Anovčínová, člen

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

Silvia Štrbová, predseda

Ing. Andrej Foltán, člen

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 25. januára 2022.