Rokovací poriadok OZ

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach

Zásady odmeňovania poslancov OcZ

Zverejnené 27. marca 2020.
Upravené 29. marca 2020.