Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo obce Horné Vestenice 2022 – 2026

Starosta obce

Ing. Pavol Foltán

Zástupca starostu

Mgr. Marta Humajová

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Mgr. Marta Humajová

Ing. Andrej Foltán

Mário Mišiak

Ing. Martin Pediač

Tibor Šúň

________________________________________________________________

Hlavný kontrolór obce

Margita Rybanská

Komisie OZ

Komisia ochrany verejného poriadku, výstavby a životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

predseda komisie: Mário Mišiak

členovia komisie: Tibor Šúň, Ing. Andrej Foltán

Komisia kultúry a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Horných Vesteniciach:

predseda: Ing. Martin Pediač

členovia komisie: Mgr. Marta Humajová