Štatút obce

Štatút obce Horné Vestenice

Zverejnené 27. marca 2020.
Upravené 29. marca 2020.