Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotnítva SR zo dňa 05.05.2020