Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach a nástup náhradníka