Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia – Verejná vyhláška

Vyvesené
15. apr 2021
Zvesené
30. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória