Oznámenie o začatí konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia

Vyvesené
19. júl 2021
Zvesené
03. aug 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória