Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia

Vyvesené
08. apr 2021
Zvesené
23. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória