Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Vyvesené
18. jún 2021
Zvesené
06. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória