Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu – Územný plán obce Nitrica, zmeny a doplnky č. 2