Pozvánka na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Horných Vesteniciach dňa 21.10.2020