Rozhodnutie zo zisťovacieho konania – Územný plán obce Nitrica, zmeny a doplnky č. 2

Vyvesené
01. feb 2021
Zvesené
28. feb 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória