Rozsah hodnotenia – návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Vyvesené
17. feb 2021
Zvesené
17. mar 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória