Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Vyvesené
01. jún 2021
Zvesené
16. jún 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória