Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Správa o hodnotení strategického dokumentu