Verejná vyhláška – Krajská pamiatkový úrad Trenčín, zverejnené dňa

Verejná vyhláška – Krajský pamiatkový úrad Trenčín