Verejná vyhláška – Regionálny systém ekologickej stability okresu Prievidza – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu