Verejná vyhláška – Rozhodnutie o umiestnení stavby „INS_FTTH_PD_DINV_03_Horné Vestenice – zverejnené dňa 06.07.2020