Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č. 3/2021 o povinnom predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole v Horných Vesteniciach

Vyvesené
25. jún 2021
Zvesené
12. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória