Oznam Okresného úradu v Prievidzi, odbor krízového riadenia