Oznam spoločnosti SPP – Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44-b, Bratislava