Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Horné Vestenice.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadov – 2024

Komunálny odpad Plasty
Január
11
23
25
Február
8
20
22
Marec
7
19
21
Apríl
4
16
18
Máj
2
14
16
30
Jún
11
13
27
Júl
9
August
6
September
3
Október
1
29
November
26
December
24

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.