Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 24.5.2021.

Komunálny odpad Plasty
Január
26
Február
23
Marec
23
Apríl
20
Máj
18
20
Jún
3
15
17
Júl
1
13
15
29
August
10
12
26
September
7
9
23
Október
5
7
21
November
2
4
18
30
December
2
16
28
30

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.