Preskočiť na obsah

Kalendár zberu plastového odpadu 2023

Zverejnené 7.12.2022.

Komunálny odpad Plasty
Január
12
24
26
Február
9
21
23
Marec
9
21
23
Apríl
6
18
20
Máj
4
16
18
Jún
1
13
15
29
Júl
11
13
27
August
8
10
24
September
5
7
21
Október
3
5
19
31
November
2
16
28
30
December
14
27
29

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.