Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadov 2022

Zverejnené 22.12.2021.

Komunálny odpad Plasty
Január
13
25
27
Február
10
22
24
Marec
10
22
24
Apríl
7
20
22
Máj
5
17
19
Jún
2
14
16
30
Júl
12
14
28
August
9
11
25
September
6
8
22
Október
4
6
20
November
1
3
17
29
December
1
15
27
29

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.