Úvodná stránka

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 03.04.2018
pdf Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Verejné vyhlášky
pdf Oznámenie o strategickom dokumente - Obec Nitrianske Sučany
pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia, SSE, Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina
pdf Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - "Novostavba nájomných bytov H.Vestenice - 12 b.j. - 2.etapa - E SO.02 MIiestna komunikácia, odstavné a spevnené plochy, zverejnené dňa 20.03.2018
Ako triediť odpad
pdf Letáčik - triedenie odpadu
pdf Harmonogram zberu plastového odpadu od rodinných domov v roku 2018
Výsledky volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 4.11.2017 v obci Horné Vestenice
pdf Výsledky volieb do TSK dňa 4.11.2017
Mapový portál obce Horné Vestenice
Vážení občania, pripravili sme pre Vás mapový portál obce Horné Vestenice, ktorý je dostupný po kliknutí na link MAPOVÝ PORTÁL OBCE HORNE VESTENICE (cez zelenú ikonku napravo hore - mapa SLOVAKIA DIGITAL, GEOPORTAL obce)). Cez uvedený mapový portál obce môžete získať informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, súpisné čísla.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o miestnych komunikáciách
Článok VII. Zabezpečenie zjazdnosti a čistoty miestnych komunikácií
pdf VZN č. 5/2007 o miestnych komunikáciách, článok VII.
Nájomné byty - Horné Vestenice
Sadzobník správnych poplatkov
bmp Sadzobník správnych poplatkov
bmp Sadzobník správnych poplatkov
Pripomienkové konanie
POZVÁNKA
Návrhy Všeobecne záväzných nariadení
pdf Návrh - Dodatok č. 1 k Zásadám tvorby a čerpania finančnej zábezpeky za užívanie bytu
VOĽBY
docx Výsledky volieb na volebné obdobie 2014 - 2018
pdf Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. november 2017 - Informácia pre voliča
pdf Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. november 2017 - Zverejnenie elektronickej adresy
pdf Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. november 2017 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby na predsedu TSK za okres Prievidza
pdf Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. november 2017 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK za okres Prievidza
OZNAMY
bmp Výsledky volieb PS urbariát Horné Vestenice
pdf Oznam spoločnosti SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Adrián

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: