Úvodná stránka

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Horné Vestenice
pdf Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, zverejnené dňa 15.07.2019
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
pdf Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018
POZVÁNKA
Harmonogram zberu plastového odpadu od rodinných domov v roku 2019
pdf Harmonogram zberu plastového odpadu v roku 2019
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Verejné vyhlášky
pdf Verejná vyhláška - Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii, zverejnené dňa 26.06.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o miestnych komunikáciách
Článok VII. Zabezpečenie zjazdnosti a čistoty miestnych komunikácií
pdf VZN č. 5/2007 o miestnych komunikáciách, článok VII.
Nájomné byty - Horné Vestenice
Sadzobník správnych poplatkov
bmp Sadzobník správnych poplatkov
bmp Sadzobník správnych poplatkov
Správne konanie
Návrhy Všeobecne záväzných nariadení
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, zverejnené dňa 15.07.2019
VOĽBY
pdf Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí - 10.11.2018
pdf Výsledky volieb do Trenčianskeho samosprávneho kraja - 04.11.2017
docx Výsledky volieb na volebné obdobie 2014 - 2018
pdf Výsledky voľby prezidenta SR I. kolo - 16.03.2019
pdf Výsledky voľby prezidenta SR II. kolo - 30.03.2019
pdf Výsledky volieb do Európskeho parlamentu dňa 25.5.2019
OZNAMY
bmp Výsledky volieb PS urbariát Horné Vestenice
pdf Oznam spoločnosti SPP - Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
pdf Domáce zabíjačky - žiadosť o súčinnosť
pdf Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burín
pdf Africký mor ošípaných - informácie
Júl 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Kamila

Prehľad noviniek:

Počasie na Slovensku: