Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho rokovania a miestneho šetrenia